Tisztelt Sporttársak!

Az egyesület elnökségének és a küldötteknek az 5 éves mandátuma 2023 április 24.-én lejár. Az egyesület tagjainak április 24.-ig új választást kell tartania.

Az elnökség választási bizottság elnökének engem (Bukicsné Nagy Zsuzsanna) kért fel. További tagok: Nincsevics Anna, Schuler Tamás és Kovács Attila

Megkérem sporttársaimat, hogy az alábbi szabályok betartása mellett a küldöttek jelölését tegyétek meg:

- Minden tag maximum 6 főt jelölhet.

- Az egyesület bármely 18. életévét betöltött személy lehet küldött. 

- Kérem, hogy az e-mailben a 6 fő teljes neve szerepeljen és a dtse.valasztas2023@gmail.com címre megküldeni szíveskedjetek 2023 február 6 és 19-e között.

- Kérem, hogy a teljes neveteket tüntessétek fel aláíróként.

 A küldöttek jelölése után küldött listát fog összeállítani a választási bizottság, akikből majd a tagság fogja megválasztani a küldötteket a később kiírt időpontban.

 Kérem közreműködéseteket, és mielőbbi válaszotokat a jelöltekről.

Bukicsné Nagy Zsuzsanna
DTSE Pécs választási bizottság elnöke

További információk a választásról és a sportegyesületről (jelenlegi küldöttek) a http://dtse-pecs.hu/ honlapunkon