Kedves Sportegyesületi Tagok!

A választási programunk alapján a küldöttek megválasztása, szavazás a jelöltekre: 2023. március 6.-án- és 7.-én történik.

Kérem a lenti táblázatban a jelölést kapott tagok közül 10 főre "X" jelöléssel add le a szavazatod és küldd vissza a levelet a  "dtse.valasztas2023@gmail.com " címre.

max 10 főre szavazz! (X) Név
  Babocsán Jácint
  Balázs Ildikó
  Balogh Gyula
  Bartelmesz Viktor
  Bernáth László
  Bolla Tibor
  Bukicsné Nagy Zsuzsanna
  Cvenits Gábor
  Gaál Judit
  Hügl Erika
  Jáger Teréz
  Jakab Sándorné
  Jerger Klára
  Kelemen Krisztián
  Kiss Dezső
  Majlát Gábor
  Nincsevics Anna
  Riszt Zsuzsanna
  Schuler Tamás
  Somfai Jánosné
  Tálos László
  Tatai Péter
  Tóth István
  Tóthné Pfaff Éva
  Trebbin Zoltán

Üdvözlettel:

Bukicsné Nagy Zsuzsanna
választási bizottság elnöke

 

24.4.3 A küldöttek megválasztásának szabályai az alapító okirat szerint:

A választásra a meghirdetett 2 napban kerül sor e-mail-en, vagy a sportirodában történő személyes szavazással.

A jelölő bizottság által összeállított szavazó lapokat a jelölő bizottság e-mail formájában a választási napok előtt 4 nappal eljuttatja a tagokhoz. A szavazó lapon a jelöltek nevei abc sorrendben kerülnek feltüntetésre. A szavazó lapon a jelöltek neve előtt "X" jelöléssel lehet szavazni.

Minden egyesületi tag a listán szereplő jelöltek közül 10 fő-re adhatja le szavazatát.

 A 10 főnél többet tartalmazó szavazólapok érvénytelennek tekintendők. A 10 főnél kevesebb szavazatot tartalmazó szavazólapok érvényesek. A szavazó lapra új név is felírható a meghatározott szavazatszám betartása mellett.

 A leadott szavazatokat a választási bizottság összesíti.

 Küldött a 17 legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz.

 Amennyiben valamelyik jelölt mandátuma a következő választási ciklus előtt megszűnik, a leadott szavazatok száma alapján sorrendben közvetlenül utána következő jelölt szerzi meg a mandátumát, és válik a küldöttközgyűlés tagjává. (kooptálás szabálya)

 A küldöttközgyűlés tagjai még a fentieken kívül:

Így a sportegyesület küldöttközgyűlése 17 főből áll.

A küldöttek mandátuma 5 évig az új választásig érvényes.